AS KNIGHTS CONCUR PCD 093
(2008 Prophone)
 AS KNIGHTS CONCUR PCD 093
(2008 Prophone)

Four knights.

A conversation.

They gather around a table, perhaps to eat a good dinner. Four knights in the midst of life, yet youthfully curious.

Different subjects are brought to light. Some are already familiar, others are new and personal. The conversation is dynamic.

Without borderlines, through joy and sorrow, through the humorous and serious, they find associations. They make comments. They listen and understand each other.

Opinions sometimes differ. That is an important part of the process. Founded upon their interest and affection for one another, it is deeply respectful.

Four knights. Who meet. It is like this it sounds. As knights concur.
Fyra riddare.

Ett samtal.

De samlas vid ett bord, kanske för att äta en god middag. Fyra riddare mitt i livet. Trygga av erfarenheter, men ungt nyfikna.

Olika ämnen väcks. En del är bekanta, en del nya och personliga. Samtalet är dynamiskt.

Gränslöst, genom glädje och sorg, genom humor och allvar, associerar de. Kommenterar de. Lyssnar och förstår de varandra.

Åsikterna går ibland isär. Det är en viktig del av processen. Och vilandes på en grund av intresse och kärlek för varandra är den djupt respektfull.

Fyra riddare. Som möts. Det är så här det låter. As knights concur.