MELOS SITCD 9260
(1999 Sittel)
 MELOS SITCD 9260
(1999 Sittel)

”.....Worldclass when Asplund sets the pace.....”
Måns Wallgren, DN


”.....Asplunds new cd is a sensation.....”
Torsten Carlson, Länstidningen


”.....important work for young jazz.....”
Sven Malm, SvD


”.....The cd has a passionate aura, noticeably absent from clichés, and in the intensive passa¬ges one wishes that it would never come to an end.....”
Knut Johansson, Helsingborgs Dagblad


”.....Peter Asplund is a brilliant soloist with his very own musical language.....”
Per-Henrik Cellton, Oskarshamnstidningen


”.....Peter Asplund is one of this country´s finest trumpet players with a well-developed sense for melody.... One of the most outstanding Swedish jazz CD:s this year (1999)....”
Gabriel Byström, Göteborgsposten


”.....A completely convincing - and to some degree innovative jazzsound.... Peter Asplund succeeds in communicating strong inner feelings through a piece of bent metal tubing, for which this writer cannot help being impressed.....”
Krister Eriksson, Södertäljeposten


”.....Open and explorative jazz, Peter Asplund has not borrowed some kind of ready-made formula. This unusual Swedish jazz feels, quite simply, startlingly full of vitality.....”
Ulf Gustafsson, Uppsala Nya Tidning


”.....Completely personal with shining trumpet player Peter Asplund... this is new music with an intrinsic value.....”
Thord Ehnberg, Lusnan


”.....The best Swedish jazz cd of the year (1999).....”
Hans Fridlund, Expressen


”.....Peter is one of the leaders in the future of jazz....An unusually diversified cd: MELOS.....”
Gunnar Holmberg, Västmanlands Läns Tidning
”.....Världsklass, när Asplund bryter lunken.....”
Måns Wallgren, DN


”.....Asplunds nya skiva är en sensation.....”
Torsten Carlson, Länstidningen


”.....betydelsefullt verk för ung jazz.....”
Sven Malm, SvD


”.....(Plattan har en)...lidelsefull utstrålning, mycket lyfter sig från klichéerna och i tätnande partier vill man att det aldrig ska ta slut.....”
Knut Johansson, Helsingborgs Dagblad


”.....Peter Asplund är en lysande solist med eget tonspråk.....”
Per-Henrik Cellton, Oskarshamnstidningen


”.....Peter Asplund är en av landets finaste trumpetare med en väl utvecklad känsla för melodier.... En av de starkaste svenska jazzplattorna i år (1999)
Gabriel Byström, Göteborgsposten


”.....Ett helgjutet, till viss del nyskapande jazzsound... Peter Asplund lyckas förmedla starka inre känslor genom ett stycke förvriden metall vilken undertecknad inte kan låta bli att imponeras av.....”
Krister Eriksson, Södertäljeposten


”.....Öppen och utforskande jazz... Peter Asplund har inte lånat någon färdig form, denna ovanliga svenska jazz känns helt enkelt sjusärdeles vital.....”
Ulf Gustafsson, Uppsala Nya Tidning


”..... Personligt med gnistrande trumpetare... det är ny musik med egenvärde.....”
Thord Ehnberg, Lusnan


”.....Årets bästa svenska jazzskiva (1999).....”
Hans Fridlund, Expressen


”.....Peter leder jazzens framtid....sällsynt månskiftande cd MELOS.....”
Gunnar Holmberg, Västmanlands Läns Tidning